Ekologija je vrlo izazovna materija u Srbiji, a zakoni kojima se uobličava ovaj sektor,
iako u stalnom razvoju, još uvek imaju mnogo nedostataka. Mi delamo u ovoj oblasti u
različitim ulogama, ali najčešće kao savetnici civilnog sektora koji je aktivan u
zaštiti prirodne okoline.