Srpsko poslovno okruženje se neprestano razvija, strani i domaći ulagači su aktivni na poslovnoj sceni, te saveti iz oblasti kompanijskog prava spadaju među tipične pravne usluge koje Kancelarija pruža. Advokati savetuju domacće i strane privredne subjekte o svim aspektima kompanijskog prava, uključujući i one koji su tipični za lokalne uslove (privatizacija i sl.).

Neke od usluga iz delokruga kompanijskog prava koje Kancelarija pruža tiču se:
• osnivanja i registracije privrednih društava, ogranaka, predstavništava,
• postupka likvidacije i stečajnog postupka,
• statusnih promena privrednih društava,
• usklađivanja poslovanja sa lokalnim zakonskim okvirom,
• sastavljanja ugovora kojima se uređuju odnos članova društava.