Pravni tim Kancelarije je negovao i svoju stručnost u društveno osetljivim pitanjima. Iz tog razloga jedan od partnera poseduje posebnu licencu koja ga ovlašćuje da pruža pravne usluge u slučajevima koji uključuju maloletnike kao izvršioce ili žrtve u krivičnim delima. Tokom godina u ovom pogledu Kancelarija je uspela da se svrsta među vodeće beogradske advokatske kancelarije u predmetima koji uključuju maloletne osobe, prilagođavajući se specifičnostima ovog postupka i postupajući u ovim slučajevima sa najvećom pažnjom i oprezom.