Sedište advokatske kancelarije Paunović je u Beogradu.

Kancelarija ima preko 30 godina iskustva.

Pravni tim Kancelarije odlikuje jedinstveni spoj tradicionalnih i modernih vrednosti. Kancelarija je porodično orijentisana, dok su njene usluge i strategije zasnovane na bogatom iskustvu koje je advokatski tim uspeo da izgradi tokom proteklih godina. S druge strane, advokati su uvek težili ka izvrsnosti i radili su na prilagođavanju promenama u poslovnom svetu, što im je je omogućilo da postanu jedan od domaćih timova koji uspešno pružaju usluge u nekoliko oblasti prava. Advokati nastoje da kombinuju svoje decenijsko međunarodno iskustvo i znanje stečeno u lokalnom okruženju na način koji omogućuje da klijentima pružaju pravne usluge koje su u potpunosti prilagođene njihovim individualnim potrebama.

Kancelarija se bavi pitanjima koja se tiču najraznovrsnijih pravnih oblasti;

još preciznije, advokati pružaju usluge koje se spadaju u oblasti:

• arbitražnog prava i međunarodnog privatnog prava,

• trgovinskog prava odnosno poslovnog prava,

• kompanijskog prava,

• prava energetike,

• ekološkog prava,

• radnog prava,

• naslednog prava,

• porodičnog prava,

• krivičnog prava (u oblasti maloletničke delinkvencije).

Kancelarija pruža pravne usluge na srpskom, engleskom, francuskom i makedonskom jeziku. Kancelarija razvija stalnu saradnju sa drugim specijalizovanim advokatskim kancelarijama i pravnim stručnjacima sa fakulteta, što garantuje formulisanje strategije i prilagođavanje saveta i drugih usluga da služe najboljem interesu klijenata.
Naši advokati: