Porodični odnosi mogu da izazovu najsloženije i najdelikatnije sporove. Advokatski tim Kancelarije, svestan toga da je reč o osetljivoj materiji, uvek nastoji da reši probleme klijenata koji proizlaze iz ovih odnosa sa strpljenjem i na profesionalan način.
Iz oblasti porodičnog prava Kancelarija pruža sledeće pravne usluge:
• izrada bračnih ugovora,
• izrada sporazuma o vršenju roditeljskog prava,
• rešavanje različitih statusnih pitanja u ime klijenata,
• zastupanje klijenata u svim vrstama parnica iz oblasti porodičnih odnosa.