Advokati klijentima daju pažljive i kompetentne savete i druge usluge u vezi sa pitanjima iz materije naslednog prava – od pažljive izrade testamenata i nasledno-pravnih ugovora, do zaštite pojedinačnih interesa klijenata u slučaju nasledstva.

Usluge iz naslednog prava uključuju usluge koje se, između ostalog, tiču:
• izrade testamenata,
• izrade različitih nasledno-pravnih ugovora,
• zastupanje naslednika u ostavinskom postupku,
• zastupanje u sporovima,
• deobe nasledstva.