Radnopravni status i prava i obaveze iz radnog odnosa jedan su od ključnih aspekata života svakog pojedinca, dok je istovremeno kvalitetan ljudski potencijal od suštinskog značaja za uspešno poslovanje poslodavaca. Pravni saveti Kancelarije usmereni su na povezivanje i pomirenje interesa poslodavaca i zaposlenih u složenim društvenim i životnim uslovima. Ono što je pravni tim učinilo specijalizovanim za radno pravo jeste učešće u rešavanju različitih sporova iz oblasti radnog prava. Pored toga, jedan od partnera je radio u vodećem multinacionalnom privrednim društvu u ovom delu Evrope, što mu je omogućilo da se upozna sa složenim odnosima radnika i poslodavaca u poslovnom procesu.

Da bi uspela da održi u ravnoteži interese koji su suprotstavljeni u radnom odnosu, Kancelarija pruža sledeće usluge:
• zastupanje klijenata u radnopravnim sporovima pred nadležnim sudovima,
• savetovanje klijenata u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova,
• sastavljanje nacrta ugovora o radu kao i ugovora sa direktorima i drugih srodnih ugovora iz oblasti radnog prava,
• savetovanje i izrada opštih akata iz oblasti radnih odnosa,
• savetovanje u oblasti zaštite od diskriminacije i uznemiravanja na radnom mestu (uključujući i pitanja u vezi sa položajem uzbunjivača).